PARTNERËT TUAJ TË
BESUESHËM

https://sq-law.com/wp-content/uploads/2018/12/1.png

Korporative & Tranzaksionale

Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. ёshtё njё nga avokaturat mё me renome nё Kosovё sa i pёrket ofrimit tё shёrbimeve tё pёrgjithshme korporative, kёshillave rreth qeverisjes korporative dhe mbёshtetjes nё tranzaksione.
https://sq-law.com/wp-content/uploads/2018/12/2.png

Gjyqësia, Ankesat, Gjyqësia Kushtetuese & ZAM

Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. zotёron njё reputacion si njё avokaturё superiore pёr pёrfaqёsim gjyqёsor nё Kosovё. Qё nga ditёt e para, njihet si njё shoqёri e avokatёve
https://sq-law.com/wp-content/uploads/2018/12/3.png

Relacionet me Rregullatorë dhe Qeveri

Klientёt e Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. ushtrojnё veprimtarinё afariste nё shumё fusha dhe shpeshherё ballafaqohen me rregullim nga rregullatorёt ekonomik.
https://sq-law.com/wp-content/uploads/2018/12/4.png

Çështjet e Punës

Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. ofron sherbime juridike qё ndёrlidhen me tё drejtёn e punёs pёr disa nga kompanitё mё tё mёdha dhe misionet e huaja qё veprojnё nё Kosovё.
https://sq-law.com/wp-content/uploads/2018/12/6.png

Pajtueshmëria

Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. ka treguar sukses tё jashtёzakonshёm nё raste kur ka shёrbyer si department i jashtёm pёr pajtueshmёri ligjore pёr disa nga klientёt tanё tё mёdhenjё.
https://sq-law.com/wp-content/uploads/2018/12/7.png

Penale

Avokatёt e Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. ofrojnё edhe mbrojtje nё raste penale tё profilit tё lartё, pёrfshirё por pa u kufizuar nё aktakuza pёr krime lufte
https://sq-law.com/wp-content/uploads/2018/12/8.png

Pro Bono & Gjyqësia Strategjike

Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. ёshtё themeluar mbi idenё qё ushtrimi i profesionit nuk ёshtё vetёm njё biznes, por edhe njё obligim profesional ndaj shoqёrisё nё tё cilёn veprojmё.

Law firm founded

01234567890012345678900123456789001234567890