TAKONI EKIPIN TONË

INHOUSE

https://sq-law.com/wp-content/uploads/2019/01/Korabi.jpg

Korab R. Sejdiu

Korab R. Sejdiu është njëri nga dy themeluesit e shoqërisë së avokatëve Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. Ai është i licencuar si avokat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (New York, New Jersey, dhe Pennsylvania), si dhe nё Kosovё.

https://sq-law.com/wp-content/uploads/2019/01/Artan-.jpg

Artan Qerkini

Artan Qerkini është një nga themeluesit e Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. dhe aktualisht mbanë pozitën e Drejtorit Menaxhues. Ai mbanë licencën e avokatit nga viti 2006 në Kosovë dhe ka ushtruar këtë detyrë që nga ajo kohë.

https://sq-law.com/wp-content/uploads/2019/01/Emma.jpg

Emma Gj. Sejdiu

Emma Gj. Sejdiu është Drejtore Finaciare dhe Operative e shoqërisë së avokatëve Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K.
Ajo diplomoi nga Fakulteti i Shkencave në Universitetin George Fox në vitin 2005

https://sq-law.com/wp-content/uploads/2019/01/Rinori-1.jpg

Rinor Kastrati

Rinor Kastrati është Avokat që vepron në kuadër të Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. të cilës iu bashkua që nga viti 2015. Ai ka përfunduar provimin e jurisprudencës në shtator të vitit 2016.

https://sq-law.com/wp-content/uploads/2019/01/Doarsa.jpg

Doarsa Kica

Doarsa Kica-Xhelili është Avokate që vepron në kuadër të Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. Është lincencuar si avokate në fillim të vitit 2018, mirëpo ka përvojë të gjatë paraprake si juriste. Ajo ka përfunduar studimet

https://sq-law.com/wp-content/uploads/2019/01/Florenti.jpg

Florent Zeqiri

Florent Zeqiri është jurist i diplomuar, dhe studimet i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Provimin e jurisprudencës në Kosovë e ka kaluar në Janar 2019.

Rrjeti

Përveq ekipit tonë të brendshëm, Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. me kalimin e kohës ka akumuluar edhe një rrjet të besueshëm dhe të dëshmuar të profesionistëve që i angazhojmë kohë pas kohe, varësisht nga nevoja. Si rezultat, ne kemi në dispozicion një rrjet të madh të ekspertëve kyq në lëmitë e drejtësisë, tatimeve, avokaturës, kontabilitetit dhe auditimit, ekonomisë, shkencës, pronësisë intelektuale, dhe asaj industriale, të cilët i angazhojmë për veprime specifike që kërkojnë specializim të ngushtë në një sferë të caktuar të së drejtës.

https://sq-law.com/wp-content/uploads/2019/01/Network.jpg