https://sq-law.com/wp-content/uploads/2019/01/Korabi.jpg

Tel: +383 (0)44 470 045
Email: sejdiu@sq-law.com

Korab R. Sejdiu

Themelues & Partner

Arsimimi:

The College of New Jersey, BS, 2001
Widener University School of Law, J.D., 2004
Boston Unversity School of Law, LLM, 2016

Licencat:
New Jersey 2004
New York 2005
Pennsylvania 2006
Arbitër i Qertifikuar Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë 2015
Kosovë 2017

Biografia:

Korab R. Sejdiu është njëri nga dy themeluesit e shoqërisë së avokatëve Sejdiu & Qerkini, Sh.P.K. Ai është i licencuar si avokat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (New York, New Jersey, dhe Pennsylvania), si dhe nё Kosovё. Po ashtu, që nga viti 2015, z. Sejdiu vepron edhe si Arbitër i certifikuar në kuadër të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Që nga viti 2017, z. Sejdiu shёrben si Deputet nё Kuvendin e Republikёs sё Kosovёs.

Studimet bazike i ka përfunduar në vitin 2001 në The College of New Jersey, duke diplomuar në Biznes Ndërkombëtar dhe Ekonomiks. Në 2004, ai fitoi titullin Juris Doctor nga Widener University në Delaware të SHBA-ve. Në vitin e fundit të studimeve të doktoratës, ai u emërua Wolcott Fellow, një nder që iu jepet katër studentëve më të shquar dhe që i mundësoi atij që të punojë në Gjykatën Kancelare të shtetit Delaware, që është gjykata e famshme amerikane për çështje korporative. Gjithashtu, gjatë studimeve të doktoratës, ai shërbeu si Editor i Jashtëm Menaxhues i Delaware Journal of Corporate Law, që është zhurnal me renome ndërkombëtare. Z. Sejdiu gjithashtu ka edhe njё LLM nё tё Drejtёn Bankare dhe Financiare nga njё ndёr universitetet mё tё mira nё SHBA, pёrkatёsisht Universiteti i Bostonit.

Më pastaj, ai kaloi provimin e jurisprudencës dhe mori licencën e avokaturës për New York, New Jersey dhe Pennsylvania. Fillimisht, ai shërbeu si bashkëpunëtor në Gjykatën Supreme të New Jersey-it, e pastaj iu bashkua një firme prestigjioze në Philadelphia, ku përfaqësoi klientë nga lista Fortune 500 në çështje korporative dhe komerciale.

Ai u kthye në Kosovë në fund të vitit 2007 dhe u punësua me Bearing Point (kontraktues i USAID) si Këshilltar Ligjor në një projekt që mbështeste Kuvendin e Kosovës, e më vonë Zyrën e Presidentit të Republikës së Kosovës, dhe poashtu shërbeu si trajnues në ligjet komerciale për gjyqtarët dhe avokatët e Kosovës. Z. Sejdiu shërbeu si Këshilltar Ligjor dhe Përfaqësues Juridik i Presidentit të Republikës së Kosovës nga data 19 mars 2008, deri në përfundimin e mandatit të Presidentit në shtator të vitit 2010.

Ai gjithashtu ka qenë profesor i së Drejtës Tregtare dhe së Drejtës Ekonomike Ndërkombëtare për studentë të studimeve bazike dhe master në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe Fakultetin Ekonomik të Kolegjit Riinvest. Z. Sejdiu, po ashtu, ka qenë ligjerues i rregullt vizitues për disa vite në universitetin prestigjioz anglez Imperial College London, ku ai u ligjëronte studentëve të nivelit master për përgjegjësinë shoqërore korporative dhe etikën e biznesit. Z. Sejdiu ka ligjëruar edhe në Universitetin Amerikan në Kosovë (AUK), ku ka ligjëruar lëndët E Drejta dhe Shoqëria dhe E Drejta Bashkëkohore Kushtetuese. Aktualisht, z. Sejdiu ligjёron nё sferёn e tё drejtёs biznesore, korporative dhe asaj bankare-financiare nё Swiss School of Economics dhe në Kolegjin UBT.

Ai ka publikime në të drejtën komerciale, bankare, ndërkombëtare dhe kushtetuese.
Z. Sejdiu ka qenё gjithashtu Kryesues i Bordit të Programit për të Drejtat Civile në Kosovë, që shërben për nevojat juridike të qytetarëve të papërfaqësuar të Kosovës, dhe ka qenё anёtar i Bordit tё Drejtorёve tё Fondacionit Kosovar pёr Shoqёri tё Hapur. Deri nё fillim tё mandatit si Deputet, ai ishte edhe anёtar i Bordit tё Drejtorёve tё KEP Trust, njё institucion mikrofinanciar nё Kosovё.

Përveq gjuhës shqipe, z. Sejdiu flet edhe anglisht dhe serbisht.

Z. Sejdiu është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Publikimet:

Sejdiu, Korab R. & Anjeza Gojani, Integration & International Dispute Resolution in Small States, Chapter: Kosovo – The Perspective of a Pro-Arbitration Country, Centre for Small States, Queen Mary University of London (2018).

Sejdiu, Korab R., Banking and Finance in Kosovo, CEE Legal Matters – Expert Review,
available at http://www.ceelegalmatters.com/index.php/kosovo-legal-review/143-
kosovo/3967-banking-and-finance-in-kosovo (December ed. 2015).

Sejdiu, Korab R., Investing in Kosovo – A Bitter Sweet Challenge, CEE Legal Matters – Expert Review, available at http://www.ceelegalmatters.com/ (August ed. 2014).

Sejdiu, Korab R., A Constitutional Coup, Academicus International Scientific Journal, Issue No. 8, ISSN 2079-3715 (Albania/Italy, June 2013).

Sejdiu, Korab R., Importing Delaware’s Fiduciary Duties to Kosovo and the SEE, European Company Law, Vol. 10, Issue 3 (Kluer Law International, Netherlands, June 2013).

Sejdiu, Korab R., Pledges and Mortgages Treatise/Manual, USAID’s Economic Management for Stability and Growth, April 2010, available upon request.

Sejdiu, Korab R., Legal Issues in Corporate Governance Treatise/Manual, USAID’s Economic Management for Stability and Growth, February 2010, available upon request.

Sejdiu, Korab R. et al., Dilemmas and Challenges With a Quick Path – Privatization of Publicly Owned Enterprises in Kosovo, Riinvest Institute – Prishtina, Kosovo, October 2009, available at http://www.riinvestinstitute.org/.

Sejdiu, Korab R., Law on Competition (Anti-trust) Treatise/Manual, USAID’s Economic Management for Stability and Growth, June 2009 (1 st ed.), November 2009 (2 nd ed.), available upon request.

Sejdiu, Korab R., Law on Bankruptcy and Liquidation Treatise/Manual, USAID’s Economic Management for Stability and Growth, March 2009, available upon request.

Sejdiu, Korab R. & Vjosa Osmani, Kosovo Bar Exam Manual (Commercial Law section), UNDP, March 2009.

Sejdiu, Korab R., Law on Business Organizations Treatise/Manual, USAID’s Economic
Management for Stability and Growth, 2008, available upon request.

Sejdiu, Korab R., The Revival of a Forgotten Dispute: Deciding Kosova’s Future, 3 RUTG. JLUP 1, 106 (2005).